13. Juli 2024
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Vinder af specialeprisen 2022 – Victoria Christine Kleis Schmidt
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmeligheder i den civile retspleje i lyset af de grundlæggende principper om offentlighed og kontradiktion.

Specialet undersøger, hvordan forretningshemmeligheder kan beskyttes i civile retssager, hvor offentlighedsprincippet og kontradiktionsprincippet kan give andre parter, partsrepræsentanter og offentligheden indsigt i fremlagt processtof. Undersøgelsen er navnlig fokuseret på at identificere de momenter, der efter gældende ret indgår i afvejningen mellem på den ene side hensynene til offentlighed og kontradiktion og på den anden side hensynet til forretningshemmeligheder. Desuden undersøges, om der er mulighed for at øge beskyttelsen af forretningshemmeligheder inden for de retlige rammer, der følger af grundlovens § 65, EMRK artikel 6 samt de grundlæggende principper om offentlighed og kontradiktion i retsplejen.

Du kan læse specialet i sin helhed her.

Bedømmelsesudvalget ,der består af advokat Bjørn Wittrup, advokat Therese Kemp, professor Lasse Højlund Christensen og professor Clement Salung Petersen, har valgt at tildele prisen til netop Victorias speciale, da specialet på en juridisk og sproglig overbevisende måde udfylder et væsentligt videnshul om en central civilprocesretlig problemstilling, som har væsentlig praktisk relevans for danske advokater.
 
Sidste nyt

   
  Det næste arrangement afholdes den 6. november 2024 på First Hotel Grand i Odense. Der forventes at være faglige indlæg hhv. om procedure, om konku
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed