13. Juli 2024
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Foreningen af Procedureadvokater


Foreningen er tænkt som et fagligt og socialt fællesskab, hvor omdrejningspunktet er en interesse for selve det at føre proces og at gå i retten. Der er adgang for alle udøvende advokater og advokatfuldmægtige i Danmark.

I foreningen tilstræber vi 2 - 3 årlige arrangementer, der sigter til at øge ens viden om specifikke dele af disciplinen procedure i bred forstand. Foreningens medlemsskare er bredt sammensat, ikke blot geografisk og aldersmæssigt men også i forhold til de områder, hvor medlemmerne sædvanligvis udøver deres proceskundskaber. Dette giver mulighed for mange spændende debatter og erfaringsudvekslinger på tværs af den materielle jura.

Foreningen er som følge af en samarbejdsaftale med Danske Advokater en del af det faglige grundlag i Danske Advokater. De af bestyrelsens medlemmer, der tillige er medlemmer af Danske Advokater, udgør fagudvalget for proces. Dette indebærer mulighed for at afgive relevante høringssvar på vegne Danske Advokater inden for procesområdet, og har medført at en repræsentant for foreningens bestyrelse sidder i Domstolenes samarbejdsudvalg.

Foreningen tilstræber at opnå et bedre samarbejde mellem alle aktørerne inden for procesret i Danmark for derved at øge kvaliteten og fagligheden i den særlige disciplin det er at føre proces. Det er kernen i Foreningens virke, at procesførelse er en grundsten i advokatbranchen, og at det ikke er alle beskåret at evne at føre proces. At mestre dette kræver arbejde og indsats, og det betyder noget for det endelige resultat af en retssag eller en voldgiftssag.

Foreningen arbejder for at give medlemmerne en bredere adgang til erfaringer og input fra alle de aktører, som har en holdning til, hvordan retssager føres bedst muligt, og for gennem politisk indflydelse at gøre det mere rentabelt at have denne del af advokatvirket som et specialområde.

Velkommen

Bestyrelsen
ProcedureadvokaterSidste nyt

   
  Det næste arrangement afholdes den 6. november 2024 på First Hotel Grand i Odense. Der forventes at være faglige indlæg hhv. om procedure, om konku
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed