16. Maj 2022
Kontakt:
 

Procedureadvokater 

Vesterbrogade 32

1620 København V


Tlf.:  +45 33 43 70 00

Fax: +45 33 43 70 01
E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Næste arrangement


Foreningen afholder gennemsnitligt to arrangementer om året, et i foråret og et i efteråret


 

   
06-05-2022  (Arrangementer) GF og Seminar den 6. maj 2022    


06-10-2022  (Arrangementer) Seminar den 6. – 7. oktober 2022    


    
Sidste nyt

   
Til efteråret vil der blive afholdt temadag over 1 ½ dag, der inkluderer (mulighed for) middag og overnatning mv. Nærmere om tid, sted og indhold f
Der er planlagt generalforsamling og efterfølgende faglige indlæg den 6. maj 2022, hvor vi håber på at se så mange som muligt. Alle medlemmer er in
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s