21. Juni 2021
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Ordinær generalforsamling 2021, Online


Foreningen af Procedureadvokater indkalder til ordinær generalforsamling


Torsdag den 6. maj 2021 kl. 11.00 

 

Af vores vedtægter fremgår blandt andet:

 

” Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne på den til bestyrelsen/Danske Advokater anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til Danske Advokaters sekretariat.


På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødte medlem kan dog højst stemmemed en fuldmagt.”


Bestyrelsen har i lyset af de fortsatte Covid begrænsninger besluttet at søge generalforsamlingen gennemført online. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her. Sidste frist for tilmelding er den 1. maj 2021. Hvis du tilmelder dig arrangementet, vil du, dagen før generalforsamlingen, modtage et link til deltagelse i arrangementet.


Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt


Ad punkt 3
Årsrapporten vedhæftes her.

 

Ad punkt 4
Budgettet vedhæftes her, og bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

Ad punkt 5
Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg. Alle ønsker at genopstille.

 

Ad punkt 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Krarup som revisor

 

Det faglige arrangement, der skulle være gennemført sammen med generalforsamlingen, vil blive gennemført den 28. og 29. oktober 2021.

Hvis du har forslag, bemærkninger eller ønsker at opstille til bestyrelsen er du velkommen til at kontakte Danielle Løw dlo@danskeadvokater.dk

Sidste nyt

   
Vi vil den 1. december 2021 kl. 15.00 starte julen op med et fagligt og hyggeligt arrangement. Der vil være et fagligt indlæg, hvor Frederik Waage for
Vores temadag har i den grad været udfordret af Covid, hvilket har medført, at dagen er blevet rykket flere gange. Temadagen er planlagt til afholdel
Foreningen af Procedureadvokater indkalder til ordinær generalforsamling Torsdag den 6. maj 2021 kl. 11.00    Af vores vedtægter fremgår blandt a
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s